تبلیغات
مهندسی شهرسازی - لیست دروس مهندسی شهرسازی

 ترم1
ترم2
درآمدی بر شهر شناسی
2
هندسه احجام وپرسپکتیو
2
جامعه شناسی شهری
2
ریاضیات(2)
2
جغرافیای شهری
2
بیان معماری(2)
2
اقتصاد شهری
2
مبانی طراحی(2)
3
بیان معماری (1)
2
کاربرد نقشه برداری درشهرسازی
4
مبانی طراحی (1)
3
اخلاق اسلامی
2
ریاضیات(1)
2
زبان خارجه
3
آشنایی با اینترنت
2
 
 
تنظیم خانواده وجمعیت
1
 
 
اندیشه اسلامی1
2
 
 
مجموع واحدها
20
مجموع واحدها
18
ترم3
 
ترم4
طرح شهرسازی(1)
5
طرح شهرسازی(2)
5
معادلات دیفرانسیل
2
مدلهای کمی درشهرسازی
2
آماردر شهرسازی
2
GIS
2
تاریخ شهر وشهر سازی در جهان
2
مبانی وروشهای برنامه ریزی شهری
4
درک و بیان محیط شهری
2
تاریخ شهروشهرسازی در ایران
2
زبان تخصصی
2
اندیشه اسلامی(2)
2
کاربرد رایانه در شهرسازی
2
تربیت بدنی(2)
1
انقلاب اسلامی ایران
2
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
2
تربیت بدنی(1)
1
 
 
 
 
 
 
مجموع واحدها
20
مجموع واحدها
20

      ترم5    
 ترم6
طرح شهرسازی(3)
5
طرح شهرسازی(4)
5
روش تحقیق در شهرسازی
3
طراحی شبکه های حمل و نقل شهری
2
شناخت فضای شهری
4
تاسیسات و زیرساختهای شهری
3
مبانی وروشهای طراحی شهری
4
منظر سازی
2
برنامه ریزی حمل و نقل شهری
2
درس اختیاری
2
تفسیر موضوعی قرآن کریم
2
علم و هنر شهرسازی
2
 
 
طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
2
 
 
فارسی عمومی
3
 
 
وصیت نامه امام
1
مجموع واحدها
20
مجموع واحدها
20

ترم 7
ترم 8
طرح شهرسازی(5)
5
پروژه نهایی
6
مسکن
2
درس اختیاری
2
برنامه ریزی منطقه ای
2
درس اختیاری
2
بافتهای فرسوده و تاریخی
2
 
 
درس اختیاری
2
 
 
درس اختیاری
2
 
 
آشنایی با قرآن کریم
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجموع واحدها
16
مجموع واحدها
10

اااااااااا

آرشیو مطالب
نظر سنجی
چقدر با رشته مهندسی شهرسازی آشنایی دارید؟


صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin